BIBLIA BEZ TEOLOGII

Wpis

piątek, 02 sierpnia 2013

MARTWA WIARA. ZBAWIENIE Z UCZYNKÓW.

Witam i pragnę przypomnieć. Że do żadnej religii nie należę. Bardzo wielu chrześcijan nie ma świadomości swojej wiary. A większość ma przekonanie , że zbawienie osiąga się przez przestrzeganie 10-ciu Przykazań Bożych czyli Dekalogu. Tymczasem ani Izraelici ani żaden człowiek nie dokonał tego. Jedynie Pan Jezus wypełnił je wszystkie. I Pan Bóg pokazuje tu człowiekowi jego cielesną słabość wobec doskonałego Prawa Bożego. BO PRAWO BOŻE/DEKALOG/ SKAZUJE GRZESZNIKA NA ŚMIERĆ! I DLATEGO NIE MA MOCY ZBAWCZEJ! Od tego przekleństwa uwolnił nas Bóg w Jezusie Chrystusie. List do Rzymian 6,23 „ALBOWIEM ZAPŁATĄ ZA GRZECH JEST ŚMIERĆ, A ŁASKA PRZEZ BOGA DANA TO ŻYCIE WIECZNE W JEZUSIE CHRYSTUSIE PANU NASZYM.” Każda religia opierająca się na przestrzeganiu Dekalogu/10 Przykazań/ stawia człowieka w pozycji zbawienia z uczynków. I tak jak było za czasów Pana Jezusa, gdzie uczeni w Piśmie. Często omijali Prawo Boże. Sami tworząc drobiazgowe prawa i przepisy oparte na ludzkiej tradycji. I tak jest do dzisiaj dokładnie tak samo. A każde przekroczenie nakazu jest grzechem. Jak już kiedyś wspominałem. Że byłem od dziecka w jednej z takich religii. Dla przykładu. Jedzenie mięsa w piątek w jednym kraju było zakazane a w innym dozwolone w ramach tego samego kościoła. I tak człowiek koncentruje się na wypełnianiu nakazów i zakazów. Które są martwymi uczynkami. Bo nie mogą przynosić owoców duchowych. Mówi o tym Ewangelia Mateusza 15 8-9 „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi” „ALBOWIEM ZAPŁATĄ ZA GRZECH JEST ŚMIERĆ, A ŁASKA PRZEZ BOGA DANA TO ŻYCIE WIECZNE W JEZUSIE CHRYSTUSIE PANU NASZYM.” Pozdrawiam i zapraszam do następnego tematu pt” Zbawienie z łaski. Owoce wiary.”

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
mietek570
Czas publikacji:
piątek, 02 sierpnia 2013 09:09

Polecane wpisy